Izleti

Udin boršt

Pravljični gozd

Udin boršt obsega področje med Kranjem, Naklim, Strahinjem, Dupljami, Žiganjo vasjo, Golnikom in Tenetišami. Njegovo ožje gozdno jedro (cca. 1700 ha) je zavarovano in ima status krajinskega parka. Ime “Vojvodin boršt”, ki se je z leti preoblikovalo v Udin boršt, naj bi dobilo po vojvodi iz Spodnjih Dupelj.

Udin Boršt je vreden ogleda zaradi treh skupin zanimivosti: 1. Narava z značilnimi pojavi konglomeratnega krasa (jame, brezna, izviri), 2. obsežen nižinski gozd, ki ga prepletajo potočki, jezerca in mokrišča. 3. V 19. stoletju naj bi se v tem gozdu skrivali oz. živeli rokovnjači.

V središču Udin boršta sta z zajezitvijo Želinjskega potoka nastali jezer oz. ribnika Race. Sedaj sta slikovito domovanje številnih rib (predvsem krapov), rac mlakaric in žab. Ribiči v njih lovijo ribe, lahko pa je prostor za počitek, druženje ali celo piknike.

Udin boršt in jezero v njegovem osrčju
Ribnik Race v osrčju Udin Boršta

Naravoslovna pot Kriva jelka

Na severozahodnem delu poteka podeželsko-naravoslovna učna pot Kriva jelka, ki povezuje 25 točk podeželskega gospodarjenja, naravnih znamenitosti ter etnološko-zgodovinske dediščine. Dandanes velja za priljubljeno pohodniško točko, nekoč pa je veljala kot zbirališče rokovnjačev. Gozdni teren je poln zanimivih poti med katerimi vas bodo usmerjale majhne lesene tablice z motivom krive jelke. Pot ni naporna, razen dolžine, saj v celoti meri 15 km. Lahko pa si ogledate le podeželsko-zgodovinskih znamenitosti, ki obsega približno polovico celotne dolžine. Znamenitosti , ki jih ni več mogoče videti so ponekod opisane, drugje pa poustvarjene (prikazni čebelnjak, hotel za žuželke, rokovnjaški tabor…). Na spodnji sliki lahko vidimo osrednjo točko poti, kjer je tudi počivališče za obiskovalce.

Udin boršt. Osrednja točka in počivališče na naravoslovni poti Kriva jelka
Osrednja točka in počivališče na naravoslovni poti Kriva jelka

Rokovnjači

Udin boršt včasih ni nudil zavetja le živalim, ampak so se od 17. do 19. stoletja v njem skrivali rokovnjači. Ti prav posebni razbojniki so bili odslovljeni vojaki ali pa moški, ki so se skrivali, da ne bi bili vpoklicani. Skozi leta skrivnega delovanja so oblikovali poseben stil življenja ter medsebojnega jezika. Ukvarjali so se z različnimi posli. Večino časa so beračili po hišah, poleg tega pa tudi kradli, predvsem na sejmih. Včasih so se zbrali v večjem številu in izvedli večjo krajo (vlom), veliko pa so tudi sleparili. Za takšne podvige so se dogovorili v zakotnih gostilnah (beznicah), kjer so popivali in hazardirali. Takratni policisti (orožarji) so jih težko ulovili, saj so imeli po mestih vohune in pomagače, ki so jim poročali. Ropali naj bi bogatejše (graščake, cerkev, bogate kmete), medtem ko so revnim pomagali (bili so slovenska verzija Robin Hood-a).

V Udin borštu lahko legendo o njih obudite z obiskom njihovega tabora v bližini osrednje točke naravoslovne poti Kriva jelka.

Udin boršt - Rokovnjaški tabor.
Rokovnjaški tabor

Konglomeratni kras

Udin boršt sestavlja poseben tip krasa, konglomeratni kras. Je ledeniškega nastanka, kar dokazuje njegova prodnata oz. konglomeratna sestava. V konglomeratu prevladujejo apnene oblike, bolj redki pa so prodniki vulkanskih kamnin. Zakrasevanje sega v medledeno dobo. Apnene terasne naplavine so ugodna podlaga za razvoj krasa v toplejšem podnebju in ob obilici vode. V tej dobi so se razvile različne kraške oblike: vrtače, grezi, kraške jame, ponori, kraški izviri,… Najdalša jama v Udin borštu je Arneševa luknja z dolžino 815m.

Rastlinstvo in živalstvo Udin boršta

V Udin borštu zaradi kisle prsti prevladuje rdeči bor, najdemo pa tudi domači kostanj, umetno nasejeno smreko, gaber hrast in bukev. V podrasti prevladujejo praproti in borovnice.

Živalstvo Udin boršta je pisano in raznoliko, kar lahko pripišemo številnim različnim življenskim okoljem, kot so gozd, podzemne jame, mokrišča in potoki. Med površinsko favno nevretenčarjev so najpogostejši mehkužci (polži), pajkovci, pajki, stonoge in žuželke (hrošči, metulji), medtem ko so med vretenčarji pogosti dvoživke (žabe, krastače), plazilci (kuščarji, kače), sesalci (srna, poljski zajec, kuna belica, hermelin, mala podlasica, dihur, jazbec, lisica, jež, krt, miši, rovke, voluharice itd.), ptice (penice, drozgi, ščinkavci, srakoperji, strnadi, golobi, poljske kure, vrani, ujede, sove itd.).

Udin boršt - močerad
Močerad

Udin boršt in športne aktivnosti v njem

Narava in širše območje Udin boršta ponujata obilo užitkov kolesarjem in sprehajalcem. Teren je krasno razgiban in obenem preprost, da se lahko nanj podamo s celo družino. Poleg zgoraj omenjene poti Kriva jelka je tu še učna pot po konglomeratnem krasu ter še mnogo stranskih poti, ki jih lahko raziskujete.

Kolesarje na širšem območju Udin boršta usmerjata dve kolesarski trasi, ki sta označeni z modrimi in rdečimi črtami na drevesih. Speljani sta tako, da kolesarji spoznajo in doživijo čim več naravnih in podeželskih posebnosti. Za tiste kolesarje, ki iščejo lepe točke za počitek, pa so na voljo 3 počivališča. Eno od njih je ob potočku in bo zelo všeč družinam z otroci. Pot do njega je označena z rumeno barvo.

Med sprehodom po severozahodnem delom Udin Boršta se nam med drevesi odpre razled na Tolsti vrh in Storžič. Oba sta tudi priljubljena točka za pohodnike in ljubitelje narave.

Udin boršt ponuja tudi pogled na Tolsti vrh in Storžič.
Pogled na Tolsti vrh in Storžič
Potovalec
Leave a Comment